Správa IT

 

Co je outsourcing IT?
Zjednodušeně řečeno je to předání starostí o IT na bedra externího dodavatele. Je určena pro všechny firmy bez ohledu na to, zda IT správce mají či nemají. Je to služba, která zahrnuje vybrané činnosti v rámci správy, údržby a rozvoje IT ve firmě. Při přesném definování rozsahu činností je velmi důležité uvědomit si rizika výpadku. Proto se vždy ptejte sami sebe – kolik nás bude stát výpadek IT? V rámci úvodní diskuse se zákazníkem se tak vždy snadno upřesní, co a jak bude externí dodavatel zajišťovat. Každá firma by měla mít vypracovanou Analýzu IT a Strategický plán rozvoje IT. Tyto dva dokumenty mají být nedílnou součástí IT ve firmě. Velká většina firem však toto podceňuje. Pokud tyto dokumenty nemáte, v rámci správy IT jsme schopni zajistit jejich vypracování.

 

 

Služby spadající pod outsourcing IT

 

instalace a konfigurace počítačových stanic, serverů, sítí a periferií

správa počítačových sítí

pravidelné zálohování a zabezpečení dat

připojení k internetu + zabezpečení

instalace a aktualizace software – operační systémy, antivirové systémy apod.

správa a údržba informačního systému

servis, poradenství, konzultace a podpora

a další služby

5 hlavních výhod outsourcingu IT

uvolnění vnitřních zdrojů firmy a s tím související snížení nákladů

koncepční řešení informačních technologií a jejich efektivním rozvoj

časová flexibilita IT specialistů a stále dostupné know-how

smluvně garantované reakční doby na vzniklé problémy

dostupné náhradní řešení problému, až do doby, než dojde k jeho odstranění

Informace a objednávky: +420 246 063 271

Co od nás můžete očekávat
V případě, že se rozhodnete s námi spolupracovat, přenecháte povinnosti spojené se správou výpočetní techniky na našich odborných pracovnících. Vy se pak bez starostí můžete naplno věnovat svému oboru podnikání. V rámci spolupráce vám nabídneme především kvalitní služby, mnohaleté zkušenosti v oboru, silné know-how, maximální spolehlivost a flexibilní přístup při řešení problémů. Rozsah a kvalitu poskytovaných služeb upravují smluvní podmínky, které je možné nastavit podle specifických potřeb a přání klienta. Outsourcing IT jsou naše služby šité na míru!

Individuální přístup k zákazníkům
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a poskytujeme mu profesionální servis dle jeho přání a požadavků. Děláme vše pro to, abychom v rámci služby outsourcing IT podporovali podnikání našich klientů v maximálně možné míře. Naší snahou je nastalé problémy řešit efektivně bez narušení vnitřních procesů, které jsou uvnitř firem nastaveny.

Vstupní audit IT zdarma
Než začneme poskytovat službu outsourcing IT, zpracujeme nejdříve bezplatný vstupní audit informačních technologií. Tento audit slouží k zjištění aktuálního stavu výpočetní techniky a softwarového vybavení a zároveň k vytvoření návrhu pro případné změny a optimalizace. Na základě výsledků auditu navrhneme specifikaci parametrů smlouvy a cenové nabídky. Vstupní audit provádíme automaticky a zcela zdarma!