Internet na doma

Kvalitní bezdrátové připojení k internetu v pásmu 5ghz pro domácí použití
s rychlostí až 50Mbit

Internet do Firmy

Garantované připojení, VOIP Telefonie,
Veřejná ip adresa zdarma
S rychlostí až 1Gbit

Objednávka internetu online

Tarify v Pásmu 5ghz
4mbit 299kč7mbit 499kč9mbit 699kč12mbit 899kč
Tarify v Pásmu 5ghz Airmax
7mbit 199kč12mbit 299kč20mbit 499kč30mbit 699kč40mbit 899kč
Aktivační poplatek připojení k internetu

Objednávka domácího Wifi routeru pro připojení notebooku či pc bezdrátově

Souhlasím s tím, aby společnost IDCT network s.r.o. , se sídlem Luční 120, 277 15 , Tišice, IČ: 02447291 (dále jen „IDCT network“) zpracovávala mé údaje uvedené ve formuláři a informaci o tom, že jsem předal/předala osobní údaje referované osoby k marketingovým a obchodním účelům, což je společnost IDCT network oprávněna referované osobě sdělit, a prohlašuji, že jsem osobu uvedenou ve formuláři seznámil/a se skutečností, že jsem této společnosti poskytl/poskytla údaje uvedené ve formuláři a že bude kontaktován společností IDCT network za účelem nabídky jejích služeb.

Souhlas se uděluje na dobu 6měsíců.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Osoba, jejíž data byla poskytnuta, má právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, má právo požadovat po IDCT network vysvětlení a právo případně požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, a to na telefonní lince +420 246 063 271.